Close
Skip to content

Refundacja sprzętu przez NFZ

Na aparaty CPAP – niezbędny sprzęt medyczny w terapii obturacyjnego bezdechu sennego – można otrzymać refundację z NFZ. Wysokość refundacji wynosi 1890 zł brutto.
CPAP ResMed
Ścieżka ubiegania się o dofinansowania w PCPR/MOPR
1.  Sprawdzenie telefoniczne/osobiste, czy PCPR dysponuje obecnie środkami na dofinansowanie.

2. Jeśli dysponuje:
 • (potwierdzony) wniosek NFZ należy przedłożyć w sklepie medycznym,
 • Sklep na tej podstawie wystawia fakturę pro forma (wycena aparatu),
 • Klient zanosi fakturę pro forma (z numerem konta do przelewu) do PCPR,
 • PCPR wystawia zgodę na dofinansowanie z wyszczególnioną kwotą,
 • Klient zanosi oryginał zgody z PCPR do sklepu,
 • Sklep zamawia i następnie wydaje aparat,
 • Klient zanosi fakturę sprzedaży oraz opisaną przez sklep kopię wniosku,
 • NFZ z adnotacją “zgodne z oryginałem” przesyła fakturę do PCPR:
  – PCPR przelewa kwotę dofinansowania na konto sklepu,
  – maksymalna kwota dofinansowania to 150% limitu, czyli 3150 zł.

 Jeśli nie dysponuje, ale będzie posiadał pieniądze – zarezerwuje pożądaną kwotę:
 • (potwierdzony) wniosek NFZ należy przedłożyć w sklepie medycznym,
 • Różnicę między ceną aparatu a refundacją NFZ wpłaca klient,
 • Na podstawie faktury sprzedaży oraz kopii wniosku NFZ klient ubiega się o zwrot pieniędzy w PCPR,
 • PCPR po otrzymaniu środków przelewa kwotę dofinansowania na konto klienta.

Faktoria Zdrowia Sp. z o.o.
Ul. Inflancka 8, 91-857 Łódź

NIP: 7262687674 REGON: 520169624
KRS: 0000926423

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY

RESMED

Faktoria Zdrowia Sp. z o.o.
Ul. Inflancka 8, 91-857 Łódź
NIP: 7262687674 REGON: 520169624
KRS: 0000926423